Privacy statement

Formdesk stelt u in staat formulieren te ontwerpen en te publiceren op internet. U kunt uw respondenten vragen persoonlijke gegevens in te vullen op deze formulieren. U dient zich hierbij te houden aan de Europese voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens. Ook wij, als beheerder van de servers en de databases waarin de gegevens worden bewaard zullen de privacy van uw respondenten respecteren. In dit privacy statement leest u hoe wij omgaan met zowel uw privacy als de privacy van uw respondenten. In de bewerkersovereenkomst wordt uw en onze positie vast gelegd in relatie tot de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website FormDesk en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden nimmer gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld. Voor onze medewerkers geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de informatie waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Om welke informatie vragen wij

Voordat u met Formdesk uw eerste formulier ontwerpt moet u zich registreren. De van u verlangde persoonlijke informatie is tot het minimum beperkt en noodzakelijk voor het onderhoud van uw account en de goede werking van Formdesk. Indien u kiest voor één van onze abonnementen verlangen wij tevens informatie op basis waarvan wij u kunnen factureren.

Om welke informatie vraagt u

Welke informatie u verzamelt met behulp van de formulieren bepaalt u zelf. De inhoud van uw formulier valt dan ook onder uw verantwoording (zie de voorwaarden). Indien u meent dat de door u verzamelde gegevens privacy gevoelig zijn, kunt u kiezen voor één van onze secure-abonnementen waarbij u gebruik kunt maken van een beveiligde verbinding (SSL) en encrypted e-mail verkeer.

Wat doen wij met de verstrekte informatie

Uw informatie en de op uw formulieren ingevulde informatie wordt opgeslagen in een database op een van onze onze servers. Uw informatie wordt gebruikt voor de werking van Formdesk, om u te factureren indien u een abonnement afsluit en om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Formdesk d.m.v. een e-mail nieuwsbrief.

Wij hebben geen bemoeienis met de informatie van uw respondenten anders dan u deze ter beschikking stellen middels de in Formdesk beschikbare functionaliteiten.

Andere informatie die wij over u verzamelen

Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van uw gedrag op onze site. Wij gebruiken die gegevens voor intern onderzoek naar demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers om ons inzicht te vergroten, onze dienstverlening aan u te verbeteren en eventuele problemen die zich voordoen te kunnen oplossen. Tot die gegevens behoren de pagina’s die u op Formdesk bezoekt, de browser die u gebruikt, hoe u ons heeft gevonden en uw IP-adres.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de browser op uw computer wordt geplaatst en waar een website informatie in bewaart. Volgens Europese wetgeving is voor bepaalde cookies toestemming vereist van de gebruiker. Het betreft cookies die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen of het volgen van surf- en zoekgedrag. Zie rijksoverheid.nl. Wij zien in deze tekst geen grond om toestemming te moeten vragen voor het bewaren van cookies bij het invullen van Formdesk formulieren. Hieronder vindt u een beschrijving waarvoor Formdesk cookies gebruikt.

Formdesk maakt gebruik van twee soorten cookies, te weten:

tijdelijke cookies:
Tijdelijke cookies of sessie cookies zijn cookies die automatisch verwijderd worden zodra u uw browser sluit. Nadat u ingelogd bent (in uw Formdesk account of in een formulier) identificeert Formdesk uw sessie aan de hand van informatie uit een cookie. Voor een goede werking van Formdesk is het van belang dat u deze cookies accepteert.

permanente cookies:
Formdesk maakt voor verschillende, hieronder beschreven, doeleinden gebruik van permanente cookies.

Als u formulieren maakt:
Formdesk bewaart uw gebruikersnaam in een cookie zodat deze al is ingevuld als u Formdesk de volgende keer bezoekt. Formdesk bewaart een affiliate id, de referer (de pagina waar u vandaan komt) en de zoekterm in een cookie indien u ons via één van onze partners heeft gevonden.

Als een formulier wordt ingevuld:
Indien het een formulier betreft waarvoor moet worden ingelogd, bewaart Formdesk uw gebruikersnaam in een cookie zodat deze al is ingevuld als u het formulier de volgende keer bezoekt. Bij een formulier kan worden ingesteld dat voor bepaalde vragen het gegeven antwoord bewaard moet worden in een cookie. De volgende keer dat u het formulier invult, worden de in het cookie opgeslagen gegevens alvast ingevuld in het formulier. Bij een formulier kan worden ingesteld dat het formulier maar 1x door een respondent mag worden ingevuld. Of u een dergelijk formulier al eens hebt ingevuld wordt bijgehouden in een cookie.

Accuratesse & Toegang

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. U heeft toegang tot uw gegevens zodat u deze gegevens kunt weergeven, aanvullen of corrigeren. Ten einde uw privacy en veiligheid te beschermen, controleren wij uw identiteit voordat u toegang verkrijgt tot deze informatie.

Nadat u uw laatste formulier heeft verwijderd, krijgt u de mogelijkheid uw account op te heffen en worden uw gegevens gewist.

U kunt uw respondenten ook de mogelijkheid bieden hun gegevens accuraat te houden of te verwijderen. Een respondent dient dan, voordat ze het formulier invult, een wachtwoord op te geven waarmee later toegang kan worden verkregen tot de informatie en deze kan worden aangepast.

Veiligheid

Wij doen het uiterste om uw gegevens en de gegevens die u via ons verzamelt veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuratesse van gegevens te behouden en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, hebben wij fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet. Daarnaast biedt Formdesk u verschillende mogelijkheden de gegevens van uw respondenten te beveiligen zoals een beveiligde verbinding (SSL) en encrypted (versleuteld) e-mail verkeer.

Deel deze pagina