Formulieren afschermen

Home > Blog > Formulieren afschermen

Als u om wat voor reden dan ook niet wilt dat iedereen zomaar uw formulier kan openen dan kunt u uw formulier afschermen. Een afgeschermd formulier kan alleen worden geopend (en dus verzonden) indien men is ingelogd in het Formdesk account met enig recht op het formulier of middels een url die direct een ingevuld formulier benadert zoals een wijzig url of een workflow url.

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom men een formulier zou willen afschermen. Wellicht bevat het oningevulde formulier reeds gevoelige informatie die alleen bepaalde personen mogen zien, misschien wel vanwege het gebruik van een lookup. Of misschien nodigt u geïmporteerde deelnemers uit via de groeps e-mail en een wijzig url en wilt u niet dat er ook nog nieuwe formulieren ingevuld kunnen worden. Ook kan het zijn dat u een formulier wilt stoppen maar dat openstaande workflows gewoon nog behandeld moeten kunnen worden vanuit de workflow berichten.

U kunt een formulier afschermen op het tabblad ‘Instellingen’, onderdeel ‘Beveiliging’.

privateform1

Deel deze pagina