Verbeterd: Overzicht Inlogformulier

Home > Blog > Verbeterd: Overzicht Inlogformulier

Overzicht inlogformulier naar opmaak formulier

Bij een Formdesk formulier kunt u aangeven dat bezoekers hun eigen gegevens moeten kunnen onderhouden. Een dergelijk formulier noemen we een inlogformulier omdat hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord benodigd is. Hierbij kan ook worden aangegeven dat een bezoeker meerdere malen het formulier opnieuw kan invullen. In dat geval krijgt de bezoeker na het inloggen een overzicht van ingevulde formulieren te zien. Dit overzicht heeft de volgende verbeteringen ondergaan.

  • Hoewel het overzicht nog altijd de opmaak van uw formulier overneemt is deze wat opgefrist.
  • Sorteermogelijkheid is toegevoegd
  • Meer controle over de kolommen (welke kolommen in welke volgorde)
  • Vanaf 25 regels:
    • staan de navigatieknoppen ook boven het overzicht
    • Is er een zoekfunctie
    • wordt het overzicht ingedeeld in pagina’s

De eerdergenoemde mogelijkheid tot het toevoegen van kolomtitels heeft ook betrekking op dit overzicht.

Instellingen inlogformulier

 

Meer over het inlogformulier

Deel deze pagina