Nieuwe versie met uitgebreide opmaakmogelijkheden en meer

Home > Blog > Nieuwe versie met uitgebreide opmaakmogelijkheden en meer

Zojuist hebben wij een nieuwe versie van Formdesk geactiveerd. Deze staat voor een belangrijk deel in het teken van nieuwe opmaakmogelijkheden maar er zijn nog veel meer nieuwe functionaliteiten.


Zeer uitgebreide opmaakmogelijkheden

Vrijwel elk denkbare huisstijl of moderne look kan met de nieuwe opmaakmogelijkheden op uw formulier worden toegepast zoals:

 • Volledig op te maken radiobuttons en checkboxen voor meerkeuzevragen
 • Google web fonts
 • Afwijkende achtergrondkleur voor de actieve vraag
 • Prefix icon in invoerveld
 • Zogenaamde placeholders voor invoervelden

En nog veel meer, bekijk de volledige lijst.

Bekijk de thema’s gebaseerd op de nieuwe opmaak instellingen.

TIP: Zet uw formulieren ruimer op voor een moderne look: Stel alleen maar eens meer ruimte om velden, grotere regel afstand en meer ruimte tussen elementen in.


E-mailberichten na verzenden

Voor de e-mailberichten die verstuurd worden nadat het formulier is verzonden hebben wij de volgende instellingen toegevoegd:

Eén of meerdere antwoord adressen kunnen specificeren: Indien een e-mailbericht dat verstuurd is door Formdesk wordt beantwoord, werd altijd automatisch bepaald naar welk(e) e-mail adres(sen) deze werd verzonden. U kunt nu zelf de antwoord adressen opgeven in afwijking van de dynamische werking.

DKIM: In toenemende mate hebben (overheids)organisaties het beleid dat e-mailberichten digitaal ondertekend moeten worden met DKIM. Met deze nieuwe versie bieden wij de mogelijkheid hiertoe.

Meer informatie over de afhandeling van e-mailberichten.


Alle formulieren over HTTPS

Omdat HTTPS inmiddels voor webformulieren de norm is, is deze voor elk abonnement beschikbaar gesteld. Het vormt dus geen onderdeel meer van de module ‘Beveiligde gegevens overdracht’.


Invoegcodes in bijlage e-mail

In het bestand dat u kunt meesturen met een e-mail bericht kunt u nu systeem gegevens of gegevens uit het formulier verwerken. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een bepaalde XML opmaken of een bestand voor agenda afspraak meesturen.


Periodieke betalingen ontvangen

Voor de betaalprovider Mollie is het nu mogelijk om een terugkerende incasso in te stellen waarbij een interval en het aantal incasso’s opgegeven kan worden.


Webhook module uitgebreid

De webhook biedt nu nog meer mogelijkheden om met andere systemen te koppelen:

 • De headers zijn volledig instelbaar gemaakt
 • Ondersteuning van PUT / DELETE / PATCH methods
 • Bij meerdere webhooks is de volgorde van uitvoeren instelbaar
 • Form encoding is nu instelbaar (Form data / Raw payload)

Meer informatie over de nieuwe webhook mogelijkheden.


Vraagstelling verbergen

Bij het bewerken / toevoegen van een vraag kunt u onder Extra de vraagstelling onzichtbaar maken. Een reden om dit te doen kan zijn:

 • Om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen zodat een screen reader kan voorlezen wat voor antwoord er verwacht wordt
 • Ter verduidelijking van bepaalde overzichten waarbij de vraagstelling getoond wordt
 • Om af te dwingen dat Formdesk geen ruimte reserveert voor een lege vraagstelling

En verder . . .

Bestandsnamen
De bestandsnaam van een met een formulier meegezonden bestand wordt nu vooraf gegaan door het kenmerk van het ingevulde formulier. Zo is bij een download direct duidelijk welke bestanden bij welk ingevuld formulier behoren.

Icons in formulier
Het kalender icon is gewijzigd en het element voor het mee laten zenden van bestanden heeft nu ook een icon i.p.v. een knop. Deze icons zijn onderdeel van het lettertype zodat de kleur en de grootte zich aanpassen aan die u bij het lettertype instelt.

Labels
Met de vinkbox links-onder in het formulierenoverzicht kunt u labels die niet door u worden gebruikt verbergen.

Indicatoren in tabblad Vragen
Heeft u een vraag verborgen dan wordt dit met een doorgestreept oogje weergegeven. Heeft u de hulplijnen ingeschakeld staan dan wordt ook aangegeven welke elementen u een vaste breedte heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het achterhalen waarom een formulier een bepaalde breedte heeft.

Deel deze pagina