Invoegcodes

Bij verschillende onderdelen van Formdesk kunt u verwijzingen opnemen naar in het formulier gegeven antwoorden of naar andere variabele informatie die Formdesk u ter beschikking stelt. U doet dit met zogenaamde invoegcodes.

Scherm voorbeelden

Formdesk kent 2 soorten invoegcodes: identifiers en systeemcodes.

Identifiers

Elke vraag in uw formulier heeft een unieke naam. Deze gebruikt u om te verwijzen naar het ingegeven antwoord op deze vraag. U doet dit bijvoorbeeld om antwoorden op te nemen elders in het formulier of in berichten.

Systeemcodes

Bij het samenstellen van berichten kunt u Systeemcodes gebruiken om bepaalde systeeminformatie in het bericht in te voegen. Met Systeemcodes kunt u bijvoorbeeld de datum waarop het formulier is verzonden, een printknop of het gehele ingevulde formulier in het bericht opnemen.

Enkele krachtige systeemcodes:

Ingevuld formulier Toont het gehele ingevulde formulier. Meer info
kenmerk / volgnr. Uniek kenmerk of volgnummer van het ingevulde formulier. Meer info
Wijzig-link Om een ingevuld formulier te benaderen. Meer info

Bekijk en verzend het demonstratieformulier om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van invoegcodes.

Deel deze pagina