Invoerresultaten publiceren

Normaal gesproken zijn de op uw formulier ingevulde gegevens natuurlijk niet door anderen in te zien. U kunt er echter voor kiezen om de invoerresultaten openbaar te maken door ze te publiceren op internet. U kunt zelf bepalen hoe dit overzicht eruit moet komen te zien: in tabelvorm of volgens een eigen indeling. De opmaak komt standaard overeen met die van uw formulier.

Scherm voorbeelden

Selectie publiceren

U wilt wellicht niet alle resultaten, maar slechts een deel van de invoer publiekelijk beschikbaar maken. Hiervoor biedt Formdesk verschillende oplossingen. U kunt het overzicht baseren op een filter of u kunt een zoekwoord meegeven.

Beperkt beschikbaar stellen

Als u de invoerresultaten met een beperkte groep wilt delen, dan kunt u het overzicht beveiligen met een algemeen wachtwoord.

Alternatieven

Naast deze mogelijkheid kunt u één of meer gebruikers aanmaken die kunnen inloggen op uw Formdesk-account. Deze gebruiker kan dan net als u de invoerresultaten raadplegen of een bepaald deel hiervan. Denk bijvoorbeeld aan een klant die alleen de invoerresultaten van één van uw formulieren mag zien of een regiomanager die alleen de invoer met betrekking tot die regio mag zien.

Als u wilt dat ieder zijn/haar eigen invoer kan raadplegen, is de mogelijkheid waarbij de bezoeker zijn/haar eigen invoer kan beheren de optie die u zoekt. Deze persoon krijgt dan een overzicht van zijn/haar eigen invoer en kan van hieruit invoer bewerken of toevoegen.

Enkel ingevuld formulier publiceren

Naast het publiceren van een resultatenoverzicht, kunt u ook een enkel ingevuld formulier publiceren. Als u deze optie heeft ingeschakeld, heeft elk formulier zijn eigen link met uniek kenmerk of geheime code die u in Formdesk-berichten of in het gepubliceerde resultatenoverzicht kunt opnemen.
Een voorbeeld: https://www.formdesk.nl/demo/features_publishresults1b/?detail=1100314

Deel deze pagina