Statistieken publiceren

Normaal gesproken zijn de statistieken van de op uw formulier ingevulde gegevens natuurlijk niet door anderen in te zien. U kunt er echter voor kiezen om deze statistische informatie openbaar te maken door het te publiceren op internet. U kunt hierbij instellen van welke vragen de statistieken in dit overzicht moeten zijn opgenomen. De opmaak van het overzicht wordt standaard overgenomen van die van uw formulier.

Scherm voorbeelden

Selectie publiceren

U wilt wellicht niet de statistieken van alle resultaten, maar van slechts een deel van de invoer publiekelijk beschikbaar stellen. In dat geval kunt u het overzicht baseren op een filter.

Beperkt publiceren

Indien u de statistieken met een beperkte groep wilt delen, dan kunt u het overzicht beveiligen met een algemeen wachtwoord.

Alternatieven

Naast deze mogelijkheid kunt u één of meer gebruikers aanmaken die kunnen inloggen op uw Formdesk-account. Deze gebruiker kan dan net als u de statistieken raadplegen of een bepaald deel hiervan. Denk bijvoorbeeld aan een klant die alleen de statistieken van één van uw formulieren mag zien of een regiomanager die alleen de statistieken voor die regio mag zien.

Tonen na verzenden

U kunt de URL van het statistiekenoverzicht opgeven als pagina die na het verzenden getoond moet worden, zodat de invuller direct na zijn/haar bijdrage de statistieken tot dan toe krijgt te zien.

Uitslagen per e-mail toesturen

Als u een enquête of poll heeft gehouden en u wilt de deelnemers bedanken en statistieken van de resultaten toesturen, dan kunt u hiervoor de groeps e-mail gebruiken. U dient dan natuurlijk wel in uw formulier om een e-mailadres te vragen.

Voorbeelden

Deel deze pagina