Tag: formules

Berekeningen opnemen

Plaats rekenvelden in uw formulieren die berekeningen maken op basis van ingevoerde gegevens.

Lees meer…