Controle op dubbele invoer

Formdesk heeft een specifieke functie voor het controleren van dubbele invoer. U kunt hierbij aangeven dat een bepaald antwoord of combinatie van antwoorden uniek dient te zijn of slechts een bepaald aantal keer mag voorkomen in de database van ingevulde formulieren. Tevens kunt u aangeven welke melding dient te verschijnen indien dat niet het geval is.

Deze mogelijkheid kan zeer bruikbaar zijn voor het controleren van de beschikbaarheid bij inschrijvingen van workshops of bij reserveringsformulieren. Maar het kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor een aanmeldingsformulier voor een nieuwsbrief, waarbij gecontroleerd wordt of het ingevulde e-mailadres niet al eerder was opgegeven.

Scherm voorbeelden

Alternatief

Een beperking van deze controle is dat u er maar één per formulier kunt definiëren. Zo kunt u de beschikbaarheid voor workshops alleen met deze functie controleren indien men zich maar voor één workshop in kan schrijven. Dergelijke controles kunt u echter ook op een andere, flexibelere manier uitvoeren. U kunt de lookup gebruiken om te tellen hoe vaak een antwoord voorkomt en de uitgebreide controle om af te dwingen dat dit aantal binnen de capaciteit valt.

Voorbeelden

Deel deze pagina