Limieten proefabonnement

Ieder Formdesk abonnement is gelimiteerd ten aanzien van het gebruik. Hieronder leggen we uit welke limieten een abonnement beperken. De keuze van het abonnement zal afhangen van de intensiviteit van het gebruik. Indien u verwacht dat het toegestane gebruik bij het grootste abonnement niet toereikend is of u verwacht een kortstondige piek in het gebruik dan kunt u contact met ons opnemen voor een oplossing op maat.

Indien het gebruik één van de beschreven limieten overschrijdt, dan zijn uw formulieren niet meer beschikbaar totdat u een abonnement afneemt. U wordt dus nooit ongevraagd gefactureerd. Indien één van de limieten bijna is bereikt wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De proefperiode eindigt automatisch na 90 dagen of op het moment dat u een abonnement afneemt.

Opgeslagen resultaten

Het aantal ingevulde formulieren dat wordt bewaard in uw account. U kunt zelf ingevulde formulieren uit uw account verwijderen.

Reacties per maand

Het aantal keer dat uw formulieren zijn ingevuld (of aangevuld) en verzonden binnen een kalendermaand. Dit houdt in dat telkens dat de op een formulier ingevulde gegevens naar onze servers worden verzonden het aantal reacties voor de huidige maand met 1 verhoogd wordt.

Opvragingen per maand

Het aantal keer dat uw formulieren op internet worden opgeroepen per kalendermaand. Tevens worden als opvragingen meegeteld:

Opslagruimte voor bestanden

De ruimte die bestanden innemen op onze server uitgedrukt in megabytes.

Deze opgeslagen bestanden bestaan uit bestanden die respondenten meesturen als bijlage met het verzonden formulier. Ook afbeeldingen die op onze server zijn gezet en verwerkt in het formulier zelf tellen hierin mee.

Deel deze pagina