Limieten Standaard abonnement

Ieder Formdesk abonnement is gelimiteerd ten aanzien van het gebruik. Hieronder leggen we uit welke limieten een abonnement beperken. De keuze van het abonnement zal afhangen van de intensiviteit van het gebruik. Indien u verwacht dat het toegestane gebruik bij het grootste abonnement niet toereikend is of u verwacht een kortstondige piek in het gebruik dan kunt u contact met ons opnemen voor een oplossing op maat.

Indien uw abonnement één van de limieten bereikt, dan zijn uw formulieren niet meer beschikbaar totdat u uw abonnement opwaardeert. U wordt dus nooit ongevraagd gefactureerd. Indien één van de limieten bijna is bereikt wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Opgeslagen resultaten

Het aantal ingevulde formulieren dat wordt bewaard in uw account. U kunt zelf ingevulde formulieren uit uw account verwijderen. U kunt extra ruimte voor opgeslagen resultaten bijkopen voor € 200,00 per 1.000 resultaten.

Reacties per maand

Het aantal keer dat uw formulieren zijn ingevuld (of aangevuld) en verzonden binnen een kalendermaand. Dit houdt in dat telkens dat de op een formulier ingevulde gegevens naar onze servers worden verzonden het aantal reacties voor de huidige maand met 1 verhoogd wordt.

Opvragingen per maand

Het aantal keer dat uw formulieren op internet worden opgeroepen per kalendermaand. Tevens worden als opvragingen meegeteld:

Opslagruimte voor bestanden

De ruimte die bestanden innemen op onze server uitgedrukt in megabytes.

Deze opgeslagen bestanden bestaan uit afbeeldingen, tekstbestanden, etc die respondenten meesturen als bijlage met het verzonden formulier. Ook afbeeldingen die op onze server zijn gezet en verwerkt in het formulier zelf tellen hierin mee. Extra opslagruimte kan worden aangekocht voor € 50 per 250 MB per jaar.

Deel deze pagina