Importeren resultaten vernieuwd

Home > Blog > Importeren resultaten vernieuwd

De functie voor het importeren van invoerresultaten is geheel herschreven ten gunste van de stabiliteit, verbeterde rapportage en extra functionaliteit.  Zo kijkt Formdesk nu ook naar bepaalde systeemkolommen. Geeft u volgnummers en/of wijzigcodes mee dan zullen deze worden ingelezen. Geeft u een kenmerk mee dan gaat Formdesk ervan uit dat u invoerresultaten wilt bijwerken i.p.v. toevoegen. Houdt hier rekening mee als u een bestand importeert dat u heeft verkregen door het maken van een download.

Bijwerken van invoerresultaten

De belangrijkste nieuwe functionaliteit betreft het kunnen bijwerken van bestaande invoerresultaten. Dit kan met name handig zijn als u later een extra vraag heeft toegevoegd die u vooraf gevuld wilt hebben of bij het bijwerken van lookup gegevens. Ook als u bepaalde aanpassingen wilt doen aan de resultaten kan het handig zijn om deze eerst te downloaden naar Excel en van daaruit de aanpassingen te doen welke u daarna weer importeert. Systeemgegevens als kenmerk, volgnummer, invoerdatum, wijzigcode en workflow code blijven dan behouden. Voor het bijwerken van resultaten dient u het kenmerk mee te geven (kolomkop _fd_id). Dit betekent uiteraard ook dat u deze kolom niet meer mee kunt geven als u alleen maar resultaten wilt toevoegen.

Bekijk de handleiding

Deel deze pagina